Готови или залепени кутии: код 0700

Готови слепени картонени кутии се състоят основно от едно парче и се доставят в плосък вид. Готови са за използване след лесна настройка.