Твърд тип кутии: код 0600

Твърд тип кутии се състоят от две отделни парчета и тяло и изискват залепване или подобна операция, преди те да могат да бъдат използвани.