Вълнообразен картон и транспортни опаковки производство на "Балканпак"


Първите опити и патенти за употреба на навълнена хартия са регистрирани през 1856 г. от англичаните Хил и Ален, които са поставяли навълнената хартия в дамските шапки за да запазят формата си. Обаче за рожденна дата на вълнообразния картон може да се приеме 1871 г., когато американецът А. Джонс получава патент за вълнообразен картон за опаковане на бутилки. Той е изработил вълнообразния картон по начин, който се използва и до ден днешен - предварително навлажнена хартия минава през два нагрети до висока температура рифеловани вала. Първият двуслоен вълнообразен картон е получен през 1874 г., а за начало на промишлено производство на вълнообразен картон може да се приеме годината 1882 г. и е организирано от Р. Томсън.
Дружество "Балканпак" - ООД е създадено през 2003 г. на територията на гр. Казанлък, а с оглед разширяване на дейността си, в началото на 2008 г. , дружеството закупува и пуска в действие нов агрегат за производство на дву-, три-, и петпластен вълнообразен картон, който е известен и с твърде разпространеното си име велпапе.

Предимства на вълнообразния картон и опаковките от него

 1. Опаковките от вълнообразен картон са около 3 пъти по-леки от опаковките с равен обем произведени от дървесина.
 2. Притежават много добри защитни функции за опакованите товари, като поемат и амортизират многобройните удари и сътресения при транспорт, благодарение на навълнения слой.
 3. Транспортните опаковки, изработени от вълнообразен картон, създават отлични условия за лесно и добро опаковане разопаковане, транспортиране и представяне на клиента.
 4. Удобни са за манипулиране, механизиране на товарно-разтоварните работи. Те добре се палетезират и контейнезират.
 5. Производството на опаковките, опаковъчните елементи и изделия от вълнообразен картон, както и на самия картон се извършва при твърде висока степен на механизация и автоматизация с много голяма производителност и високо качество.
 6. Опаковките от вълнообразен картон имат добър външен вид, могат да бъдат оцветявани в различни цветове.
 7. Всички опаковки от вълнообразен картон подлежат на рециклиране с цел опазване на околната среда и спестяване на енергия.

 

Изходни материали за получаване на вълнообразен картон и транспортни опаковки

Вълнообразния картон има навълнени и гладки слоеве, като основните материали за тях са хартиите и картоните. Освен тях се използват и редица други материали, като лепила, тел за зашиване, различни видове печатни бои и мастила, полиетиленови ленти, химикали за придаване на специални свойства на вълнообразния картон и опаковките( водоустойчивост, негоримост и др.). Лепилото за получаване на вълнообразния картон е изготвено на базата на царевично нишесте, което е напълно безвредно и позволява опаковките от вълнообразен картон да се използват за опаковане  на хранителни продукти и храни.
Основни видове хартии за гладките и навълнявани слоеве на вълнообразния картон, които се използват в дружеството са:

 • крафтфлайнер
 • тестлайнер
 • бял, тестлайнер
 • флутинг
 • шренц

 

Производство на вълнообразен картон в "Балканпак" ООД и транспортни опаковки
Вълнообразния картон се произвежда на велпапен агрегат, като работи с ширина на хартиите 165 см; 185 см; 210 см; с качество

"Е" - вълна; "В" - вълна; "С" - вълна - двупластен
"Е" - вълна; "В" - вълна; "С" - вълна - трипластен
"ЕС - вълни; "ВС" - вълни; "ЕВ" - вълни - петпластен

Опаковките се произвеждат на преработващи машини: четирицветен, трицветен, двуцветен слогери, щанцови машини, шивачни машини, лепачни машини, риц - бич машини, чембер и стреч - машини и др.
Транспортните опаковки произведени от вълнообразен картон отговарят на изискванията на БДС 9254 - 80